Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Měření okamžité rychlosti

UnicamSPEED

Měření okamžité rychlosti - UnicamSPEED

UnicamSPEED je systém pro certifikované měření okamžité rychlosti v konkrétním přesně definovaném řezu komunikace a je velmi významným telematickým prvkem, který radikálně přispívá ke snížení rychlosti přijíždějícího proudu vozidel např. na vjezdu do obce. Jeho použití a instalace v běžných provozních podmínkách je téměř bez omezení a jeho odpovídající funkčnost je zajištěna nezbytností získání potřebného certifikátu od pověřené certifikační společnosti. To uživateli dává velmi vysokou garanci dané funkce zařízení za všech relevantních provozních podmínek. Účinnost vynucení očekávaného chování řidičů je při důsledném uplatňování, resp. vymáhání detekovaných přestupků, velmi vysoká.

Další vlastnosti

Systém je také vhodný pro sběr dopravních dat a klasifikaci. Lze jej kombinovat s jinými telematickými systémy jako je například Vážení vozidel za jízdy, měření úsekové rychlosti, detekce jízdy na červenou, detekce rozměrů vozidel (použítím 3D skeneru), pátrání po vozidlech, apod.

Základní specifikace

Verze systému pro detekci přestupků (enforcement) má následující parametry:

  • Rozsah rychlostí: 1 - 250 km/h
  • Přesnost: ±3 km/h (v < 100 km/h), ±3 % (v ≥ 100 km/h)

Ke stažení