Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ANPR/ADR software

Software pro automatické čtení SPZ/RZ (ANPR/ADR software) zpracovává snímky z ANPR/ADR kamer a umožňuje automatickou detekci a čtení značek vozidla pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR).

Snímky vozidel jsou pořizovány kamerami pro rozpoznávání SPZ/RZ/ADR, které monitorují vozidla jedoucí rychlostí až 250 km/h, aniž by bylo potřeba instalovat další vnější vstupy (indukční smyčky atd.). Kamery lze využít pro celou řadu aplikací v dopravě včetně měření okamžité/úsekové rychlosti, dohledu na jízdní pruhy, detekce jízdy na červenou, monitorování přepravy nebezpečných věcí, pátrání po vozidlech apod.

Software pro čtení ADR (Accord Dangereux Routier) tabulek také zpracovává snímky z ANPR/ADR kamer a automaticky čte varovné tabulky na vozidlech přepravujících nebezpečný náklad.

Ukázka detekcí

Ke stažení