Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pátrání po vozidlech

UnicamSCAN

UnicamSCAN je systém sloužící k podpoře veřejného pořádku a ke zvýšení obecné bezpečnosti, často též spolupůsobí při včasném odhalení pachatelů trestné činnosti a při plošném použití má též nesporný preventivní účinek. Díky automatickému čtení SPZ/RZ (ANPR) systém pátrá po odcizených či zájmových vozidlech, monitoruje budovy v blízkosti komunikací apod. Znaky všech automaticky přečtených SPZ/RZ jsou porovnány on-line s oficiální policejní databází odcizených vozidel. Pokud je SPZ/RZ nalezena v databázi, je zasláno upozornění. Aktualizace nových záznamů probíhá automaticky. Systém je ověřen v praxi a je běžně používán policií České republiky.

Funkce systému

Odcizená vozidla

Pro každou přečtenou SPZ/RZ se ihned (on-line) prohledává aktuální veřejně dostupnou databázi odcizených vozidel Ministerstva vnitra (MV). Pokud v ní je vozidlo se stejnou SPZ/RZ, je daná skutečnost archivována a je upozorněn operátor. Databáze MV je zde denně automaticky aktualizována.

Zájmová vozidla

Pro každou přečtenou SPZ/RZ se ihned (on-line) prohledává lokální databázi odcizených vozidel a pokud v ní je vozidlo se stejnou SPZ/RZ, je daná skutečnost archivována a je upozorněn operátor. Lokální databázi si uživatel může sám zadávat, upravovat i mazat dle potřeby. Příslušné složky funkci rutinně využívají pro sledování podezřelých osob.

Aktuální provoz

Pro každou přečtenou SPZ/RZ se ihned (on-line) zobrazí jak přečtený text SPZ/RZ, tak její snímek (pro případnou kontrolu).

Přehled projetých vozidel

Pro každou přečtenou SPZ/RZ zjištěnou systémem a uloženou do databáze, je umožněno její zpětné vyhledání. Uživatel jen zadá datum a hodinu od kdy do kdy chce zobrazit obsah databáze.

Přehled průjezdů konkrétního vozidla

Ppro každou přečtenou SPZ/RZ zjištěnou systémem a uloženou do databáze je umožněno její zpětné vyhledání. Uživatel jen zadá datum a hodinu od kdy do kdy chce vyhledat veškeré výskyty dané SPZ/RZ s datem, místem a časem.

Ke stažení