Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mobilní systém pro detekci a identifikaci parkujících vozidel

UnicamCARPARK

UnicamCARPARK je systém pro detekci a automatické čtení SPZ/RZ vozidel, jejich porovnávání s připojenými databázemi RZ vozidel (např. výčet oprávněných vozidel, databáze odcizených a zájmových vozidel atp.) a statistické zpracování pomocí kamer umístěných na vozidle, které projíždí podél zaparkovaných vozidel obvyklou cestovní rychlostí. Využití najde především v uličním prostoru, kde dochází k častým změnám způsobu parkování.

Charakteristika systému

Kamery vozidla automaticky snímají blízké okolí a v pořízených záběrech detekují RZ vozidel. Pokud je snímek registrační značky dostatečně kvalitní (závisí na provozních a světelných podmínkách, čistotě RZ atd.), dojde k jejímu automatickému rozpoznání. Následně je informace odeslána do nadřazeného systému, případně jsou záznamy porovnány přímo s databází ve vozidle. Pokud je v databázích přečtená RZ nalezena, může na to být obsluha on-line vizuálně i zvukově upozorněna. Nadřazený systém zároveň vyhodnocuje oprávněnost vozidla k parkování, platební kázeň atp. Systém může též poskytovat aktuální i historická data pro další využití v rámci správy parkovacího systému, příp. pro potřeby dopravního plánování.

Ke stažení