Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Spolufinancované projekty

Aktuální projekty OPPIK

 

 • Projekt Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005030
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Partnerství znalostního transferu. 
  Cílem projektu je zejména optimalizace algoritmů rozpoznávání objektů a monitorování objektů s ohledem možnost implementace ve vestavěných systémech, ale i s ohledem na možnosti využití konkrétních algoritmů v aplikacích, zejména s ohledem na dopravu a využití v průmyslu.
 • Projekt Propagace produktů společnosti CAMEA na zahraničním veletrhu s účelem vstupu a upevnění pozice na mezinárodním trhu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013599
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Marketing.                                                                                       Cílem projektu je nejen posílit stávající pozici na zahraničních trzích, ale také rozšířit marketingové akce o průmyslovou sekci a podpořit prodej novinek ze sekce silniční doprava, zejména v rámci Smart Cities.
 • Projekt Rekonstrukce a dostavba objektu CAMEA, spol. s r. o. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007658
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Nemovitosti.
  Cílem projektu je komplexní rekonstrukce objektu na budovu vhodnou pro podnikatelské účely CAMEA, spol. s r.o.
 • Projekt Inteligentní management parkování ve městech CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004921
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Aplikace.
  Cílem projektu je vývoj integrovaného systému pro možnost řízení dopravy v klidu ve městech na základě primárních datových vstupů, vyhodnocování široké škály dat, jejich filtrace a následného efektivního poskytování informací řidičům pomocí IS.


Vědeckovýzkumné projekty

 • Firma CAMEA je také aktivně zapojena do řešení výzkumných projektů spolufinancovaných Technologickou agenturou ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Evropskou komisí.

Ukončené projekty OPPIK

 • Projekt Elektromobilita - CAMEA, spol. s r.o. (9/2017 - 6/2018)
  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Nízkouhlíkové technologie.
 • Projekty CAMEA a propagace nových produktů na mezinárodních veletrzích (3/2017 - 4/2018) a CAMEA a její vstup na nové trhy a posílení pozice na stávajících trzích (7/2015-12/2016)
  Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Marketing.

Ukončené projekty OPPI

 • Projekty CAMEA a její produkty na světových ITS veletrzích (8/2012 – 6/2013) a Prezentace firmy CAMEA a jejich produktů na zahraničních trzích (1 - 12/2011)
  Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace – podprogram Marketing.
 • Projekt Výstavba školicího střediska firmy CAMEA, spol. s r. o. (6/2009 – 3/2012)
  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace – podprogram Školicí střediska.
 • Projekt IS CAMEA Brno (3/2009 – 5/2011)
  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace – podprogram ICT v podnicích. 

Novinky