CAMEA

CAMEA zprovoznila nové systémy ve Zlíně

Success Story Měření rychlosti

Společnost CAMEA instalovala nové systémy pro úsekové měření rychlosti v příměstských částech Zlína - Salaš a Kudlov

IMG_3055

Město Zlín vyslyšelo prosby občanů a v příměstských částech Salaš a Kudlov přispělo k zvýšení bezpečnosti díky instalaci systémů pro měření rychlost. V daných oblastech mnoho řidiču nerespektovalo maximální povolenou rychlost a ohrožovali svým jednáním zejména chodce. Instalovaný systém měří vozidla v obou směrech a v celé šíři komunikace. Díky tomu je schopen detekovat předjíždějící vozidla nebo motocykly. Dle informací městské policie bylo během prvních tří týdnů provozu systému detekováno přes 300 přestupků.

Lokality Kudlov a Salaš se tak přidávají k dalším, dříve instalovaným systémům, a aktuálně jich mají ve Zlíně v provozu devět.