CAMEA

Kamerový detekční systém

Detekce, rozpoznání, a vyhodnocení kompaktními kamerami kamerami s využitím umělé inteligence.

Videodetekce vysoké kvality

  1. Umělá inteligence se strojovým učením pomáhá dosahovat lepších výsledků za provozu kamer.
  2. Kompaktní design kamer umožňuje ušetřit na dodatečném hardwaru.
  3. Vhodné pro použití v různých dopravních situacích

Dokumentace jízdy na červenou

UnicamREDLIGHT detekuje a dokumentuje vozidla jedoucí na světelných křižovatkách nebo přechodech pro chodce na červený signál. Kamery zachytí vozidla projíždějící na červenou na příčné čáře (stop-čára).

Image from redlight_cat_cs_20160210_web, page 1

Přehledová kamera detekuje a dokumentuje sig- nální obraz příslušného světelného signálu a také zaznamenává situaci uvnitř křižovatky a pohyb vozidel.

Jedinečné vlastnosti na trhu

Jedinečné vlastnosti na trhu

  • Systém automaticky eliminuje chybné detekce, tj. např. kdy vozidlo zastaví až za příčnou čarou, ale nepokračuje v jízdě do křižovatky nebo na hlídaný přechod pro chodce.
  • Díky neintruzivnímu technickému řešení systému není třeba připojení k řadiči či jiným technickým prvkům světelné signalizace.
  • Systém umožňuje odbočování na zelenou šipku vpravo.

  • Doplněním o senzorickou část měření rychlosti UnicamSPEED nebo UnicamSPEED-R se významně rozšiřují funkce zařízení o měření okamžité rychlosti na vjezdu
  • Informace o rychlostech všech vozidel jsou logována pro potřeby vyšetřování závažných dopravních nehod,
  • Měřením rychlosti na vjezdu do křižovatky (přechodu pro chodce) se předchází situacím, kdy vozidla do křižovatky vjíždí i na zelenou rychle a mohou být nebezpečná zejména svým konfliktním směrům.

Jednička v systémech postavených na video detekci v dopravě od roku 1995

1995

Vyvinuli jsme první produkt dokumentace jízdy na červenou založený pouze na kameře.

2020

Inteligentní kamery vyvíjené ve spolupráci s experty z univerzity umožňují přinést lepší výsledky a zároveň ušetřit na dodatečném hardwaru.

Aktuality

Kontaktujte nás

Loading SWGDPR…