CAMEA

Kontrola součástek

Systém pro kontrolu 3D vad elektronických součástek

UniscanCVS

Vizuální systémy řady UniscanCVS slouží k vizuální kontrole vad při výrobě různých typů součástek. Součástky mohou být snímány sadou kamer z různých pohledů dle potřeby. Systém umožňuje kontrolovat například neúplné značky pólové orientace, praskliny a úlomky. Pro zvýraznění 3D vad je použito speciálního osvětlení, čímž dojde ke skrytí písma a zvýraznění vad vzniklých při výrobě, jako jsou drobné díry, smetí, vystupující vnitřní části. Dále se ověřuje tvar kontaktů, kde systém vyhledá ohnuté kontakty letícího kusu, provede jejich analýzu a kusy mimo povolený limit vyřadí.

Katalogový list

Systém pro kontrolu 3D vad elektronických součástek

Vlastnosti

 • Nastavení citlivosti pro jednotlivé kontroly
 • Nastavení parametrů detekovaných vad
 • Možnost rozšíření množiny vad
 • Export statistik
 • Automatická diagnostika systému
 • Správa uživatelů a oprávnění
 • Možnost vzdáleného servisu

Použití

 • Kontrola SMD součástek
 • Kontrola požadovaných tvarů součástky
 • Kontrola umístění požadovaných prvků na součástce
 • Kontrola barvy a struktury
 • Kontrola kvality svaru
 • Kontrola kontaktů apod.

Detekované vady

 • Systém je schopen s vysokou pravděpodobností detekovat vady o velikosti jednotek mikronů s taktem desítek součástek za sekundu.

 • Praskliny, úlomky, 3D vady povrchu
 • Špína, saze
 • Odchylky od požadovaných rozměrů


Součástka s prasklým pouzdrem detekovaná systémem

Reference

 • AVX Czech Republic, s. r. o.

Kontaktujte nás

Loading SWGDPR…