CAMEA

Rozšíření výzkumného centra společnosti

V rámci projektu Rozšíření výzkumného centra společnosti CAMEA, spol. s.r.o. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015978 spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v podprogramu Potenciál byla rozšířena výzkumná infrastruktura naší společnosti. Jedná se konkrétně o tyto technologie (stroje):

  • lavice s vodním paprskem,
  • CNC fréza vč. příslušenství,
  • 3D tiskárna technologie tisku SLA/UDP,
  • 3D tiskárna typu FFF,
  • ruční ohýbačka,
  • kompresor.

Všechny výše uvedené technologie je možné pronajmout externím uživatelům pro jejich výzkumně-vývojové potřeby.

V případě zájmu o bližší informace k pronájmu kontaktujte:

Mgr. Eliška Vlčková
e.vlckova@camea.cz