CAMEA

Úspěšné testy dle PPK-ITS

Success Story Automatické sčítače dopravy

Společnost CAMEA dokončila úspěšně testy automatického sčítače dopravy UnicamTC-5 dle požadavků ŘSD na ASD stanovené ve standardu PPK-ITS.

20210511_122939

Nedávno proběhla instalace automatického čítače dopravy UnicamTC-5 ve spolupráci se společností NTD group a. s. na silnici I/27 u Třemošenského rybníku - Orlík. V průběhu května 2021 úspěšně proběhla sada testů potřebných ke schválení provozu zařízení dle náročných požadavků na přesnost měření smyčkových detektorů ASD, které uvádí PPK-ITS vydané Ředitelstvím silnic a dálnic, a nyní nic nebrání spuštění sčítače do ostrého provozu. Předností sčítače, který používá indukční smyčky, je schopnost klasifikace více než 40 přednastavených tříd vozidel, jeho vysoká přesnost a spolehlivost a také snadná instalace. Zařízení je nedílnou součástí již nainstalovaných vysokorychlostních vážení UnicamWIM a bezpečnostních systémů UnicamADR ve všech dálničních i městských tunelech v ČR a na SR. Zařízení dále splňuje normy TLS využívané například SSC na Slovensku.

Sčítače dopravy CAMEA

Nabízíme technologie pro rozpoznání třídy vozidla a sběr cenných dopravních dat.

Produktová stránka sčítačů dopravy