CAMEA

CAMEA předala ŘSD nový systém vysokorychlostního vážení na D35

Success Story Vyskorychlostní vážení vozidel

Společnost CAMEA dokončila projekt výstavby vysokorychlostní váhy na D35

2

Konsorcium AŽD-CAMEA - WIM D35 dokončilo pro Ředitelství silnic a dálnic ČR projekt výstavby systému vysokorychlostního vážení na D35, km 268. V průběhu roku 2019 došlo k úspěšné realizaci stavebních prací, vybudování portálů a instalaci technologie UnicamWIM a UnicamSPEED.

Ve všech jízdních pruzích byly našimi techniky za provozu pouze s částečnými omezeními instalovány všechny senzory ve vozovce. Poté byla dodána měřící elektronika a kamerový systém. Proběhla kalibrace a metrologická ověření ČMI. Následovala sada náročných testů, které v souladu se smlouvou provádělo ŘSD. Předmětem testů byla kvalita čtení registračních značek, kvalita fotodokumentace a její úplnost, kvalita klasifikace a také testy vážení. Všechny požadované parametry byly nejen naplněny, ale dosahované vyhodnocení ve všech kategoriích výrazně převyšuje požadavavky ŘSD.