CAMEA

DOSPAG - Dopravně-správní agenda pro centralizované zpracování přestupkových dokumentů

SW systém DOSPAG integruje různé typy přestupkových systémů do jednotného prostředí a dále poskytuje uživateli systém, který zajišťuje podporu pro provádění procesních kroků v rámci blokových a přestupkových řízení v dopravě jak v působnosti policie tak pověřených správních orgánů.