CAMEA

Logika zpracování obrazu pro potřeby ISIP

Komplexní softwarový modul, který v rámci systému ISIP (Integrovaný Systém Inteligentního Parkování) zpracovává a vyhodnocuje obrazová data z detailových kamer (ANPR), doplňuje data ze sensorů pro lokalizaci (GPS, kompas) a snímky z přehledové kamery. Specifikum tohoto modulu spočívá v algoritmech vyvinutých pro potřeby rozpoznání registračních značek zaparkovaných automobilů na uliční síti (kolmé stání, šikmé stání, vodorovné stání).