CAMEA

Radar Signal Lab

Jedná se o software umožňující řízení/nastavení radarového modulu včetně frekvenční modulace a zobrazení digitalizovaného signálu. Aplikace může pracovat v různých módech, a to buď jako jednoduchý osciloskop s možností zobrazení signálu a jeho spektra, ale je možno využit i sofistikovanější módy, jako měření rychlosti nebo měření vzdálenosti detekovaných objektů. Program taktéž umožňuje záznam přijímaného signálu a jeho následné přehrání.