CAMEA

SW nástroj pro automatizovanou tvorbu metadat vážení vozidel za jízdy

Software je určen pro automatický převod dat spojených s vážením vozidel do databáze RODOS. Jedná se o export dat typu identifikace vozidla, typ vozidla, naměřená hmotnost, hmotnost náprav a dalších doplňkových údajů. Software je využíván pro export dat do společné databáze RODOS, ale je možné širší využití (pro 3. strany) pro import dat do databáze RODOS i do jiných obdobných databází.