Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Certifikáty

Společnost CAMEA vlastní následující certifikáty.

ISO 9001

Výrobce kamerového systému Unicam, firma CAMEA, spol. s r.o., má na vývoj, návrh a výrobu komponentů systémů pro monitorování, kontrolu a měření zaveden a používá systém managementu jakosti, který odpovídá normě ISO 9001 a byl certifikován renomovanou organizací TÜV.

Měření úsekové rychlosti

Zařízení pro měření dopravních přestupků překročení rychlosti jízdy pro potřeby správního řízení (silniční rychloměr) je tzv. stanovené měřidlo což plyne ze zákona 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 a jeho novelizace - zákona 119/2000 Sb. ze den 6. dubna 2000. V paragrafu 3, odstavec 3, odrážka b) je uvedeno, že: „Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní“. Z uvedeného zákona též vyplývá, že subjektu, který uvede do oběhu stanovené měřidlo jehož typ nebyl schválen, pokutu až do výše 1.000.000,-Kč. Typové zkoušky a následné ověřování metrologických vlastností stanovených měřidel provádí Český metrologický institut (ČMI). Silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu jsou vymezeny přílohou k vyhlášce 345/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 11. července 2002, položka 2.2.1. Z výše uvedeného plyne, že pro výrobu, montáž a opravy rychloměru pro měření úsekové rychlosti (MÚR), který spadá pod tzv. stanovená měřidla, musí být následující oprávnění:

  • Certifikát o schválení typu stanoveného měřidla vydaný ČMI.
  • Osvědčení o registraci pro výrobu, opravy a montáž stanoveného měřidla vydané ČMI.
  • Příslušný živnostenský list.

Metrologické vlastnosti stanovených měřidel je třeba, v souladu se zákonem, pravidelně ověřovat. V případě rychloměru pro úsekové měření rychlosti je ČMI stanoveno, že ověření je třeba provádět nejméně jednou ročně. Poznámka: Technické řešení MÚR firmy CAMEA bylo v ČR certifikováno ČMI jako vůbec první svého druhu.
O schválení popisovaného rychloměru byl vydán Certifikát o schválení typu měřidla, kterým je ČMI schválen nabízený silniční rychloměr UnicamVELOCITY4 pro měření úsekové rychlosti pod značkou schválení typu TCM 162/15-5328.

Novinky